Hvor mye fritid har jeg krav på?

Som arbeidstaker har du krav på minst 11 timer sammenhengende fritid og 35 timer sammenhengende fritid i løpet av en uke. I tariffavtalene til Staten og Virke er det angitt at arbeidstakere skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode på minst 36 timer i løpet av en uke.

ArbeidstidArbeidsgiver og tillitsvalgte i virksomheter med tariffavtale kan avtale en kortere arbeidsfri periode, men ikke kortere enn 8 timer daglig og 28 timer ukentlig.

Bestemmelsene om fritid er nedfelt i arbeidsmiljølovens § 10-8.

Den ukentlige fritiden er absolutt, mens den daglige fritiden kan fravikes under spesielle vilkår. Avtale om kortere fritid forutsetter at du som arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder. Hvileperioden må følge umiddelbart etter arbeidsperioden, og skal kompensere time for time for den forlengede arbeidstiden.

Sist oppdatert: 9. juni 2016.