EFTA-domstolen slår fast: Pålagt reisetid er arbeidstid

Hva defineres som arbeidstid når arbeidstaker må møte opp utenfor sitt vanlige arbeidssted? EFTA-domstolen har nå klargjort at slik reisetid er å regne som arbeidstid.

Om en reise er avslappende eller anstrengende spiller ingen rolle. Når reisen er nødvendig for å utføre et pålagt arbeidsoppdrag, er den ansatte per definisjon i arbeid, slår EFTA-domstolen fast. (Foto: Knud Nielsen)

Utgangspunktet for EFTA-domstolen var en sak der en norsk politimann, som til vanlig hadde sitt arbeid på Gaular lensmannskontor i Sogn og Fjordane, i flere tilfeller ble sendt på oppdrag andre steder i området. I slike tilfelle ble reisetida hans ikke godkjent som arbeidstid. EFTA-domstolen har nå sett nærmere på denne saken.

Det var i fjor at norske Høyesterett ba EFTA-domstolen om å ta stilling til om tiden på reise mellom hjemstedet og oppmøtested ved spesielle utrykningsoppdrag utenfor det vanlige arbeidsstedet, var å regne som arbeidstid eller ikke. Høyesterett ville ha hjelp til å tolke EØS-lovgivningen på feltet.

Enten arbeid eller fritid
EFTA-domstolen presiserer innledningsvis at det enten er snakk om arbeidstid eller fritid – det finnes ingen mellomting.

For at noe skal være arbeidstid må:

  • Arbeidstakeren utføre sine arbeidsoppgaver eller plikter.
  • Stå til arbeidsgivers disposisjon.
  • Være i eller på arbeid.

EFTA-domstolen mente at vilkårene var oppfylt for de aktuelle reisene i saken og at reisetiden var å regne som arbeidstid.

Det er grunn til å merke seg at EFTA-dommen slår fast at «intensiteten i arbeidet som arbeidstakeren utfører ikke er relevant for begrepet «arbeidstid»». Hvor avslappende eller anstrengende reisen er, har altså ingen betydning. Så lenge reisen er nødvendig for å utføre oppdraget, er den ansatte per definisjon i arbeid. Det har heller ikke noen betydning hvor ofte den ansatte sendes ut på oppdrag utenfor sitt vanlige arbeidssted.

Kan få konsekvenser
EFTA-domstolen legger til grunn at reise er en arbeidsoppgave og at tiden som går med derfor må klassifiseres som arbeidstid. Uttalelsen kan få konsekvenser for hvordan norske arbeidsgivere skal beregne daglig og ukentlig arbeidstid for sine ansatte.

Les mer: Her er hele pressemeldingen fra EFTA

– Vi er veldig glad for at EFTA i sin rådgivende uttalelse deler vårt syn på skillet mellom arbeidstid og arbeidsfri, sier forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund, Roar Fosse.

Nå har denne avklaringen blitt sendt fra EFTA-domstolen til den norske Høyesterett, der denne saken skal behandles videre.

– EFTA sin rådgivende uttalelse er både grundig og godt begrunnet, og vi er veldig glad for at de deler Politiets Fellesforbund sitt syn på saken, og ser frem til å få den behandlet av Høyesterett, sier leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.