Du kan påvirke BF-landsmøtet!

Vil du endre målprogrammet, vedtektene eller valgkomiteens forslag? Det kan du gjøre på landsmøtet. Vil du fremme en ny sak, eller en uttalelse, har du frist til torsdag 12. oktober.

Forbundsleder Margunn Haugland oppfordrer til å påvirke BF gjennom forslag på landsmøtet. (Foto: Erling Bergan)

– Vi ønsker at de ulike meningene som BF-medlemmer har, kommer til uttrykk på landsmøtet. Andre forslag enn de som forbundsstyret kommer med ønskes derfor velkommen, sier forbundsleder Margunn Haugland.

Innkallinga til landsmøtet 23.-24. november er sendt ut. Dagsorden og forbundsstyrets sakspapir er også gjort kjent gjennom nyhetsbrev, på nettsidene og i Bibliotekaren som kommer i posten denne uka. Dermed er bordet duket for at landsmøtets 65 delegater gjør jobben som BFs øverste organ.

Delegater som vil fremme forslag og endringsforslag til saker som allerede står på dagsorden, kan gjøre det direkte under behandlingen på landsmøtet. Det gjelder for eksempel endringer i målprogram, medlemskontingent og vedtekter.

For andre saker – som ikke står på dagsorden – minner vi om vedtektene, som sier at saker som ønskes behandlet av landsmøtet skal være levert forbundsstyret senest 6 uker før landsmøtet. Det vil si at fristen for å levere andre saker til kommende landsmøte er torsdag 12. oktober 2017.

– Det kan være delegater som ønsker at landsmøtet vedtar en uttalelse om et aktuelt spørsmål, noe de mener det er viktig at BF påvirker. Da er det altså bare noen få dager igjen til fristen for å levere et slikt forslag går ut, sier BF-lederen.

Hun minner samtidig om at det kan gjøres unntak fra fristen.

– Vedtektene sier at landsmøtet med 3/4 flertall kan vedta å behandle saker mottatt mindre enn 6 uker før landsmøtet. Foreligger det et forslag til uttalelse like før landsmøtet, kan delegatene vedta å utvide dagsorden med denne saken, sier Margunn Haugland.

Forslag til landsmøtesaker sendes til bf@bibforb.no.