Deichman blir egen etat!

Byrådet i Oslo har i dag vedtatt at Deichmanske bibliotek fra årsskiftet skal være egen etat, ikke en virksomhet innen Kulturetaten som i dag. – Dette er en god avgjørelse, sier forbundsleder Margunn Haugland, som berømmer BF-klubben på Deichman for å ha fått dette til.

BF-leder Margunn Haugland berømmer BF-klubbens innsats for å få Deichman som egen etat. (Foto Erling Bergan)

Det var i februar at byrådet startet en vurdering om Deichman burde bli egen etat. Dette kom fram etter at Bibliotekarforbundet i februar etterspurte tilsetting av biblioteksjef etter at Kristin Danielsen i fjor sommer slutta i stillinga. Knut Skansen har vært konstituert i stillinga siden juni 2016.

Deichman har tidligere vært organisert som egen etat, men i 2005 ble biblioteket underlagt Kulturetaten i Oslo kommune. I 2010 ble Munch- og Stenersenmuseet skilt ut fra Kulturetaten og etablert som egen etat. Fra de ansatte har det lenge vært et ønske om Deichman som egen etat.

Med den omorganiseringen som nå skjer, vil det bli etablert en ny stilling som etatsdirektør for Deichmanske bibliotek.

– Dette er en god avgjørelse. Deichmanske bibliotek står overfor store utfordringer, ikke minst med nytt hovedbibliotek. Jeg vil berømme BF-klubben på Deichman, som har vært sterkt engasjert i dette. De har påpekt at Deichman som egen etat vil få bedre styringsmulighet med økonomi og budsjett. Organisering av Deichman som egen etat vil også gi de ansatte mulighet for medbestemmelse og medinnflytelse på et helt annet nivå enn i dag, sier BF-leder Margunn Haugland.

Margunn Haugland forventer nå at prosessen med å tilsette fagutdannet biblioteksjef i Oslo nå skjer så fort som mulig. Hun forutsetter at de ansattes representanter involveres i prosessen på en god måte.

Deichmanske bibliotek er i dag den største avdelingen i kulturetaten i Oslo med 251 ansatte fordelt på 224 årsverk. De ansatte ved Deichman ble orientert om beslutningen torsdag formiddag.

– Dette er veldig gledelig. Beslutningen som byrådet i Oslo nå har fattet er basert på at de forstår Deichman som en viktig aktør i byen fremover. Dette [er] basert på den gode besøksutviklingen som Deichman har hatt og de ambisiøse målene byrådet har satt for biblioteket, sier Knut Skansen til Aftenposten i dag.

Avisa skriver også at det i vedtaket fra Byrådet heter at gjennom nærhet til styrende organer, mulighet til i større grad å gjøre egne prioriteringer, ha ansvar for egne ressurser, samt synlighet og deltagelse i den offentlige debatten, vil Deichmanske bibliotek være best rustet til å møte fremtidens utfordringer og muligheter.