Biblioteksuksess i Gaza

Gaza Health Sciences Library er et samarbeidsprosjekt som har lykkes. NORWAC sammen med Bibliotekarforbundet har ytt vesentlige bidrag. Mandag 31. august markerte lokale helsemyndigheter suksessen.

Gaza Health Sciences Library 2015 Ceremony 01

Det var mye folk til stede da Gaza Health Sciences Library ble gjort heder på under en seremoni mandag 31. august. (Foto: Mahmoud Abu Amer)

Etter at Oslo-avtalen midt på nittitallet startet optimismen med å bygge sivil infrastruktur i de palestinske områdene, ble Gaza Health Sciences Library etablert med hjelp fra bistandsorganisasjonen Norwegian Aid Committee (NORWAC) og norske bibliotekarer. Etter datidens målestokk ble det bygd opp et brukbart medisinsk bibliotek i gode lokaler, med en kjernesamling av bøker, et knippe tidsskriftabonnement, noen datatjenester på CD-ROM og et lite personale til å betjene brukerne.

Men krigshandlinger, strid mellom palestinske fraksjoner og store økonomiske problemer gjorde det vanskelig både å drifte og videreutvikle tjenesten. Etter Israels krig mot Gaza i 2008-2009 tok Bibliotekarforbundet og NORWAC et initiativ for å bygge opp biblioteket igjen. BF analyserte muligheter og svakheter, og en strategi med et knippe anbefalinger ble satt opp. Hovedstolpene var stabilt, kompetent personale og nettbaserte tjenester. Med faglig hjelp fra BF, økonomisk tilskudd fra NORWAC og lokal forankring i helsemyndighetene i Gaza, ble strategien fulgt i årene etterpå.

Seks år seinere kan vi slå fast at Gaza Health Sciences Library har tatt steget fra å være et utdatert bokmagasin til å bli et bibliotek med svært etterspurte kvalitetstjenester. Gjennom Hinari tilbyr de søk i PubMed, som gir tilgang til et vell av ferske fulltekstartikler innen medisin og helsefag.

Gaza Health Sciences Library 2015 Ceremony 02

NORWACs Erik Fosse ved den høytidelige avdukningen av skiltet ved inngangene til biblioteket og auditoriet. (Foto: Mahmoud Abu Amer)

Erik Fosse representerte NORWAC under mandagens seremoni, som også markerte åpningen av et moderne auditorium med alle fasiliteter, plassert sammen med biblioteket.

12. september reiser Bibliotekarforbundets Erling Bergan sammen med Malin Kvam og Astrid Müller til Gaza for å bistå faglig i det videre arbeidet med biblioteket. Det er blant annet spørsmål om hvordan samarbeidet mellom Gaza Health Sciences Library og bibliotekfaglige miljø innen medisin i Norge kan samarbeide best mulig. De vil holde kurs for bibliotekarer, leger og medisinstudenter. Det er også spørsmål om å få til prøveprosjekt med kliniske oppslagsverk som UpToDate. For bibliotekpersonalet er det dessuten av stor betydning å få personlig kontakt med kollegaer utenfra, ettersom Gaza i all hovedsak er avskåret fra kontakt med omverden.