Bibliotekstudent ny leder av Studentparlamentet ved HiOA

Etter tre perioder i Studentparlamentet er bibliotekstudent Rune Keisuke Kosaka nå valgt til ny leder av det øverste studentorganet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. - Engasjement nedover og profesjonalitet oppover, er en av sakene han brenner for.

Rune Keisuke Kosaka

Bibliotekstudent Rune Keisuke Kosaka er valgt til leder av Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. (Foto: Privat)

Rune Keisuke Kosaka er bachelorstudent i bibliotek- og informasjonsvitenskap, og har vært leder av studentrådet ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag (ABI). Nå blir det permisjon fra studiet for å jobbe på fulltid som leder av Studentparlamentet for hele høgskolen.

Det var på valgmøtet til Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus lørdag 29. april at Rune Keisuke Kosaka ble valgt til leder.

Det var to kandidater til ledervervet i Studentparlamentet, Lone Wanderås Fossum og Rune Keisuke Kosaka. Og begge studerer bibliotek- og informasjonsvitenskap. Valgkomiteen endte med å innstille Kosaka til vervet, noe som også ble resultatet av valget på lørdag. Han skal dermed representere høgskolens 20 000 studenter neste studieår. Med seg i arbeidsutvalget får han Pia Johansen, Julie Iversen og Karoline Kaldråstøyl, som alle får dette som fulltidsjobb ett år framover.

– Det første arbeidet vårt skal være å sikre en best mulig studiestart for de som starter til høsten, sier Kosaka på spørsmål fra nettavisen Khrono på hva det første de skal i gang med når de overtar 1. juli. Han vil at de finner de beste løsningene sammen med fadderordningene.

Mindre tid på formalia
Alle kandidater som stiller til valg til studentparlamentet må fylle ut et «kandidatskjema», der de selv forteller om sine meritter og hva de vil gjøre hvis de blir valgt. Til årets valg skrev Rune på sitt kandidatskjema blant annet:

– Jeg ønsker å skape et så handlekraftig og rutinert studentparlament som mulig. Et parlament som bruker mindre tid på formalia, og bruker mer tid på å diskutere og utarbeide politikk. Det er viktig at studentparlamentet oppfattes som at vi spiller på lag med alle studenter og ikke bare uttaler oss på vegne av oss selv som enkeltpersoner. Man må åpne opp og gjøre det lettere for studentrådene som arbeider med enkeltsaker på utdanningene å komme til orde og man må ha en effektiv måte å drive opplæring av nye tillitsvalgte på for å kunne bruke mest mulig tid på det som er viktig. Studentparlamentet skal oppleves som studentenes rør til ledelsen og ikke bare et formelt organ for godkjenning av høgskolens ønsker og intensjoner. Det er viktig at vi finner det naturlig å snakke om både enkeltsaker og diskutere de store linjene. Studentparlamentet er ikke et aktivitetstilbud i seg selv, men nøkkelen til å skape gode aktivitetstilbud på høgskolen.

Til spørsmålet om hvilke tre saker han brenner for, nevner han studentkulturen i Oslo («Oslo har et enormt potensiale til ikke å bare være Norges største studentby, men også Norges beste studentby»), forutsigbare og fleksible rammer i studenttilværelsen på HiOA, og engasjement nedover og profesjonalitet oppover. Med det siste sikter han til at de som ledere i et studentdemokrati har en todelt oppgave, å skape engasjement blant studentene som skal vedta politikk, samtidig som man skal være en profesjonell samarbeidspartner for høgskoleledelsen. – Det er viktig å huske at man skal møte de to gruppene på forskjellige måter, sier Rune Keisuke Kosaka.

Knallhard kritikk av Norsk studentorganisasjon
Under overskriften «Tafatthet og softis i Tønsberg» var Rune en av seks studentpolitikere som i en felles kronikk i Universitas, Norges største studentavis, tar et knallhardt oppgjør med Norsk studentorganisasjon. Dette var etter NSO-landsmøtet i mars i år.

– Studenter fra hele Norge var samlet på et flott konferansehotell kjent for gratis softis. Vi spiste dessert til frokost, lunsj og middag, feiret i kjole, dress og bunad, og skålte for oss selv. Men ingen skålte for studentene som betalte for oss, skrev de. Og fulgte opp med krass kritikk:

– Studenter har skapt revolusjoner, satt agendaen i samfunnsdebatten, de har stått på barrikadene og sørget for at de blir hørt. Mange savner den samfunnsengasjerte studenten, og lurer på hvor de har blitt av. Svaret er enkelt. År etter år har organisasjonen profesjonalisert seg, bit for bit. Og gradvis har de som gikk i gatene med fakler, skilt og bannere, blitt erstattet av aspirerende saksbehandlere og politiske rådgivere. De engasjerte folkene samfunnet trenger har organisert seg i hjel og druknet i milelange sakspapirer bare noen få bryr seg om.

Rune Keisuke Kosaka og de fem andre avslutter artikkelen slik:

– Vi savner en organisasjon som vet hvordan man organiserer en demonstrasjon. En organisasjon som tør å tenke kreativt. En organisasjon som tør å bli rasende forbanna når studenter diskrimineres. En organisasjon som ofrer finkjolen og dressen for studenters velferd og rettigheter. Og om ikke NSO tar den jobben, håper vi at noen andre kan ta den i fremtiden.