Bibliotekarutdanningene øker for femte år på rad

Det er god tilstrømning til de bibliotekfaglige studietilbudene i Norge. Antall søkere har økt hvert år siden 2012. Antall studieplasser som tilbys er også stigende.

Søknader og opptak til bibliotekstudier-2017

Her har vi sammenstilt tallene for de bibliotekfaglige utdanningene i Norge fra 2011 og fram til i dag. (Kilde: Samordna opptak)

Samordna opptak offentliggjorde i dag søkertallene til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler for 2017. Det totale antall søkere til alle studier i Norge økte fra 132 021 i fjor, til 135 587 i år. Det betyr at det er 2,7 % flere søkere i 2017 enn i fjor. Universiteter og høgskoler tilbyr i alt 55 470 studieplasser til 1303 grunnutdanninger innen høyere utdanning. Antall søkere per planlagte studieplasser er i år totalt 2,44. I 2016 var det 2,42.

Det tilbys bibliotekfaglige studier ved tre høyere læresteder i Norge:

  • Universitetet i Agder tilbyr skolebibliotekkunnskap.
  • UiT Norges arktiske universitet tilbyr medie- og dokumentasjonsvitenskap, og bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap.
  • Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr bibliotek- og informasjonsvitenskap.

Tallene over søkere og studieplasser gjelder både årsstudium og bachelor.

Det er i år planlagt 215 studieplasser for de som starter på disse studiene høsten 2017. Dette er 10 flere enn i fjor og 30 flere enn for to år siden. Årets økning kommer i Agder, der antall studieplasser i skolebibliotekkunnskap øker fra 15 til 25. For to år siden var det studiene i Tromsø som økte med 20 studieplasser. Antall studieplasser på Bislet har i mange år ligget stabilt på 120 på bachelorstudiet og 10 på årsstudiet, til sammen 130 studieplasser.

Det har meldt seg 1524 søkere til disse studiene samlet. Dette er en økning på rundt 10 % fra i fjor. Mer interessant er det imidlertid å merke seg at 364 hadde disse studiene som sitt førstevalg. Det var en oppgang fra 353 i fjor. Men går vi tilbake til 2012 var det kun 243 som hadde disse studiene som førstevalg. Økningen har altså vært stor, og den har vedvart gjennom fem år.

Det er skolebibliotekstudiet i Agder, av de tre, som har det høyeste antall førstevalgssøkere pr studieplass. Mens det går 2,28 førstevalgssøkere pr studieplass i Agder, er det 1,99 på Bislet og 0,8 i Tromsø. Om vi deler opp studietilbudene i Oslo, ser vi at det er årsstudiet som har det største presset. Der er det i år hele 8,9 førstevalgssøkere pr studieplass.

Økningen i interessen for bibliotekfaglige studier kan ikke forklares med at det totale volumet på høyere utdanning øker. For ser vi på hvilken andel søkere med bibliotekfaglige studier som førstevalg utgjør av det totale søkertallet til alle studier i Norge, har dette økt fra 0,21 % i 2012 til 0,27 % i 2017. Andelen bibliotekfaglige studieplasser har også økt i perioden, fra 0,34 % til 0,39 %.