Bibliotek og informasjon i Za’atari

En tverrfaglig forskergruppe har kastet sine øyne på unge flyktningers informasjonsverden. Bibliotekforsker Karen E. Fisher fra Seattle er blant dem. Nå kommer hun til Oslo.

Zaatari+Refugee+Camp

Bibliotektilbud for syriske flyktninger i Za’atari leir i Jordan. (Foto: Karen Fisher)

Det er verdens nest største flyktningleir, Za’atari det nordlige Jordan, som er i fokus. Den har en befolkning på over 80 000 syriske flyktninger, med store uløste behov. Vann, mat, medisiner og sanitærforhold er viktig, men det er også kunnskap, kultur og utdanning.

– Barn og ungdom som bor der har fått avbrutt utdanningen sin, de har ikke gått på skole på 2-3 år eller mer. Dette har en dyptgripende innvirkning på livene deres, sier Karen E. Fisher.

Hun er professor i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved University of Washington i Seattle og en tilhenger av samarbeid mellom forskere, dataindustrien og ideelle organisasjoner for å hjelpe folk over hele verden. Hun har i flere år vært spesielt opptatt av hvordan syrisk ungdom i Za’atari flyktningleir kan få mer utdanning og ha en sosial tilhørighet. Hun ønsker å forstå menneskenes informasjonsverden og hvordan teknologi kan brukes til å forbedre livene deres og gi dem en framtid. De har utviklet bibliotektilbud og forsket på samspillet mellom informasjonsbehov og kommunikasjonsteknologi.

I et eget prosjekt kalt Zaatari Magical Genius Project ba Fisher et utvalg ungdom i flyktningleiren å designe visjonære dingser, gi det et navn, fortelle hva det skulle lages av og hvor mye det ville koste. Det var et svært åpent spørsmål. Men hun ba dem spesifikt om å angi hvordan denne dingsen ville beskytte folk mot feilinformasjon, som forskning viser er et stort problem blant flyktninger. Hun ba dem angi hvilke magiske trekk dingsen ville ha og hvem de ville hjelpe med dingsen.

Karen Fisher

Karen E. Fisher er professor ved University of Washington i Seattle. (Foto:syria.ischool.uw.edu)

På mandag 2. mai kl 9.00 – 10.00 kan du høre mer om prosjektarbeidet i Za’atari og om magien de fikk tilbake fra flyktningene. Da skal Karen Fisher holde foredrag om prosjektet på Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag (ABI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Stedet er Pilestredet 32, rom N 040 111.

Du kan lese mer her:

Om prosjektet i Za’atari 

Om Karen E. Fisher

Nyhetsinnslag på TV om Fisher og prosjektet