BF og NORWAC med avtale om utvikling av Gaza-bibliotek

På 90-tallet bidro norske bibliotekarer til oppbygging av helsefagbibliotek i Midt-Østen. Ett av dem er ved Shifa-hospitalet i Gaza. Den forverrede situasjonen – og ikke minst krigen i vinter – har etterlatt biblioteket i svært dårlig forfatning. Nå har bistandsorganisasjonen NORWAC og Bibliotekarforbundet inngått en samarbeidsavtale for å revitalisere helsefagbiblioteket ved Shifa-hospitalet.

norwac-bf-avtalen

Forbundsleder Monica Deildok i Bibliotekarforbundet og prosjektdirektør John Eivind Jensen i NORWAC inngår samarbeidsavtalen for utvikling av helsefagbiblioteket ved Shifa-hospitalet i Gaza. (Foto: Erling Bergan)

– Vi er svært glade for at dette samarbeidet har kommet i stand, sier prosjektdirektør John Eivind Jensen i NORWAC. Organisasjonen har jobbet med bistand og utvikling på helseområdet i Midt-Østen siden 1983, men ble spesielt kjent gjennom innsatsen til Mads Gilbert og Erik Fosse under Gaza-krigen i vinter.
Det var på 90-tallet – under den håpefulle perioden etter Oslo-avtalen – at biblioteket ved Shifa-hospitalet ble bygget opp. Det ble installert programvare, det ble kjøpt inn bøker, tidsskrifter og CD-ROM, det ble holdt kurs og drevet veiledning i bibliotekarbeid. Leger og annet helsepersonell fikk etter hvert et bibliotektilbud de kunne bruke som et hjelpemiddel i sin videreutdanning. Det var åpent, gratis, tilgjengelig og stille, av betydning i et vanskeligstilt område.
Biblioteket på Shifa-hospitalet er nå altså i dårlig forfatning. NORWAC-direktør John Eivind Jensen kan fortelle om store problemer, etter å ha sett det selv i vinter. Samtidig er NORWAC i posisjon til å styrke det igjen. Etter Gilbert og Fosses synlighet under siste krig, har NORWAC fått inn midler til gjenoppbygging på helseområdet. De vil prioritere oppbygging av biblioteket på Shifa. Til det trenger de bibliotekfaglige vurderinger og kunnskap. Og det er her Bibliotekarforbundet kommer inn.
– Det er positivt at Bibliotekarforbundet kan bidra på denne måten, sier forbundsleder Monica Deildok i Bibliotekarforbundet. Hun synes det er helt naturlig for en fagforening som BF å ha internasjonal solidaritet som en del av sin aktivitetsportefølje.
Bibliotekarforbundets bidrag er ikke å bevilge penger, men å organisere faglig bistand. Det finnes kompetanse i BF som kan komme helsefagbiblioteket i Gaza til stor nytte. Den inngåtte avtalen mellom NORWAC og BF viser dette.

Avtalen lyder slik:

Avtale mellom NORWAC og Bibliotekarforbundet

Situasjonen i Gaza er svært vanskelig på mange felt, også når det gjelder utdanning, kompetanseutvikling og gode bibliotektilbud. På 90-tallet sørget NORWAC for at Gaza Health Sciences Library ble etablert på Shifa-hospitalet med faglig hjelp fra Bibliotekarforbundet. Utviklingen etter årtusenskifte har vært problematisk, og de siste årene har det blitt åpenbart at biblioteket trenger ny hjelp.

NORWAC og Bibliotekarforbundet (BF) vil samarbeide for best mulig å hjelpe Gaza Health Sciences Library til å fylle sin rolle som et godt fagbibliotek for helseprofesjoner i Gaza.

BF setter sammen en gruppe bibliotekarer som kan bistå NORWAC med råd i arbeidet med å utvikle helsefagbiblioteket i Gaza. BF vil, så langt arbeidet i forbundet tillater det, gi eget personale permisjon med lønn for å bistå NORWAC med arbeidet i Gaza. BF vil anbefale andre arbeidsgivere å gjøre det samme.

NORWAC vil holde BF orientert om utviklingen av biblioteket. NORWAC vil fremheve bibliotekprosjektet og samarbeidet med Bibliotekarforbundet i sammenhenger der det er naturlig.

Oslo 9. juni 2009

John Eivind Jensen                              Monica Deildok
Prosjektdirektør                                     Forbundsleder
NORWAC                                                Bibliotekarforbundet