BF-landsmøtet er like rundt hjørnet

Torsdag og fredag denne uka er det landsmøte i Bibliotekarforbundet. Hvor kommer de gode diskusjonene og de spennende avstemningene? Blir det på kontingent, på kompetanse, på målprogrammets tre fokusområder, eller på medlemskriterier? I hvert fall det siste. Her er landsmøteheftet, med alt du trenger å vite.

Delegater fra alle fylkeslag kommer 23. – 24. november til Gardermoen for å vurdere treårsperioden BF har bak seg, gjennom beretning, regnskap og kontrollkomiteens rapport. Disse dokumentene kan ikke endres, men delegatene kan – om de ønsker det – komme med kritiske innvendinger.

Les mer: Hele landsmøteheftet som delegatene har til behandling

Vi har tidligere skrevet om mulige punkter å merke seg i beretninga:

Les mer: Dypdykk i beretninga

Men størst spenning er det nok knyttet til sakene som peker framover mot de neste tre årene, og da spesielt kontingentnivå, målprogram, budsjett, vedtekter og valg.

Vi har tidligere skrevet om mulige punkter å merke seg i målprogrammet:

Les mer: Hva bør stå i BFs målprogram?

Og de fleste medlemmene er vel kjent med forslagene som har kommet fra Oslo BF og Hordaland BF om å endre vedtektenes § 2.1 om kriteriene for medlemskap i BF. Tilsvarende forslag har foreligget også på de to foregående landsmøtene i BF. I 2011 ble forslaget trukket da hele spørsmålet skulle utredes av organisasjonsutvalget fram mot landsmøtet i 2014. Dette utvalget konkluderte med at medlemskap burde åpnes opp også for bibliotekkollegaer med bachelorgrad, uavhengig av hvor mange studiepoeng bibliotekfag som er i denne graden. Men daværende forbundsstyre fulgte ikke denne anbefalingen, og gikk i stedet for en reduksjon av de bibliotekfaglige studiepoengene fra 120 til 60 innen bachelor- eller mastergraden. Troms BF hadde fremmet et forslag ganske likt OUs anbefaling. Avstemmingen ga 24 stemmer (av 58) for Troms-forslaget, noe som var et stykke unna vedtektenes krav om 2/3 flertall. Forbundsstyrets forslag ble deretter vedtatt.

Nå blir det altså tredje landsmøte på rad hvor denne saken kommer på dagsorden. Men med den stadig økende tilslutningen til å endre medlemskriteriene i denne retninga, og med store fylkeslag som Oslo og Hordaland bak forslagene denne gang, er det reelle muligheter for at endringene går gjennom denne gangen. Men dette avgjør de 64 delegatene på landsmøtets 2. dag på fredag.

Les mer: Både Oslo BF og Hordaland BF foreslår endring i medlemskriteriene

Til slutt: Det er vel knyttet mer forventning enn spenning til valgene, landsmøtets siste post på saklista. Det er foreslått mange nye koster inn i forbundsstyret. Og Margunn Haugland takker av som forbundsleder, mens Jannicke Røgler er foreslått som ny forbundsleder i BF.

Les mer: Jannicke Røgler stiller som ny BF-leder