BF Forsikring er etablert!

Vi tilbyr nå helt nye forsikringsordninger til medlemmene - fra BFs eget forsikringskontor! Dette kommer som resultat av at Bibliotekarforbundet har skiftet hovedorganisasjon fra YS til Unio. Ring og snakk med Kathe, Sindre eller Tove om dine forsikringer.

Bibliotekarforbundet har etablert BF Forsikring. Hensikten er at medlemmene skal få gode forsikringer til konkurransedyktige priser.

Ordningen kom i stand i samarbeid med Bafo forsikringsmegling, et firma som i mange år har hatt tilsvarende tjenester for flere andre forbund i Unio.

Gjennom en omfattende anbudsrunde våren 2017 fikk vi mange tilbud fra norske og utenlandske forsikringsselskap. Summen av vilkår, pris og service førte til at vi valgte å etablere medlemsforsikringene i Tryg og Storebrand.

En annen stor endring er at vi har opprettet et eget forsikringskontor som skal sørge for at du som medlem får nøytral, presis og god rådgivning – uten å bli utsatt for kjøpepress fra noe forsikringsselskap.

BF Forsikring har telefonnummer 23 11 33 17.

Du når oss også på e-post forsikring@bibforb.no.

En egen nettside for BF Forsikring er nå på lufta. Du finner den på BFs nettsider.

Har du spørsmål om forsikring, er det altså ikke BF-sekretariatet som hjelper deg, men BFs eget forsikringskontor. Der møter du blant annet Kathe, Sindre og Tove.