BF arrangerer samling for ledere

25. og 26. september arrangerer BF ledersamling med endring som overordnet tema. Her kan biblioteksjefer og ledere med personalansvar få faglig påfyll, ny kunnskap og utveksle erfaringer.

BF arrangerer ledersamling 25.-26. september.

Hvordan skal du lede deg selv og personalet gjennom større og mindre omstillingsprosesser? Hvordan motiverer du dine ansatte og håndterer motstand? Og vet du egentlig hvor grensen går for hvilke endringer du kan pålegge dine ansatte?

BFs ledersamling har endring som overordnet tema, og retter seg mot biblioteksjefer og ledere med personalansvar. På programmet står bl.a. inspirerende foredrag med Petter Bakken og Agnete Ellingsen. Petter Bakken er en anerkjent og mye brukt foredragsholder med lang erfaring fra salg, markedsføring og ledelse. Han er sertifisert Coach og har også en sertifisering innen endringsledelse. Han vil snakke om hvordan vi får til god ledelse og gi oss noen nyttige verktøy.

Agnete Ellingsen besøkte BFs forrige ledersamling. Tilbakemeldingene fra dere den gang var meget gode, og mange ville gjerne høre mer. Vi har derfor invitert Ellingsen på nytt for å snakke om endringsledelse, om å skape oppslutning og håndtere motstand.

Det blir også en juridisk bolk hvor vi ser på tilretteleggingsplikten og handlingsrommet for endring av arbeidsoppgaver i kraft av styringsretten. I tillegg vil Anne Clementz, Cecilie Røe og Marit Andersen Somby presentere sine masteroppgaver.

Her blir det altså gode muligheter for faglig påfyll og ny kunnskap, inspirasjon, erfaringsutveksling og nettverksbygging med andre ledere i biblioteksektoren.


Praktisk informasjon

Tid: Mandag 25. september kl. 10.00 – 17.00 og tirsdag 26. september 2017 kl. 09.30-15.30

Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim

Påmelding innen 7. september

Det er viktig at du oppgir om du ønsker hotell, om du har eventuelle matallergier, og om det eventuelt er andre hensyn vi skal ta. Du bestiller selv reise, men alle reiseutgifter dekkes av BF i etterkant.  Hvis det er vanskelig å legge ut kan du ta kontakt med kontorleder Petter Bruce (petter.bruce@bibforb.no) for billettbestilling på BFs regning. Bibliotekarforbundet bestiller hotell. Se også BFs reiseglement.

Kontakt sekretariatet på epost bf@bibforb.no eller tlf: 48 02 09 00, dersom det er noe du lurer på i forbindelse med kurset.


Bibliotekarforbundets ledersamling – Endring og omstilling
Quality Airport Hotel Gardermoen, 25. og 26. september 2017.

Program 25. september

09.30 – 10.00    Registrering og kaffe

10.00 – 10.30    Åpning v/ Ragnhild Lied, Unio-leder

10.30 – 10.40    Pause

10.40 – 11.30    Hvordan konfliktsituasjoner og uønsket adferd fra brukere påvirker arbeidsmiljøet i folkebibliotek. Presentasjon av masteroppgave.
v/ Cecilie Røe og Anne Clementz

11.30 – 12.30    Lunsj

12.30 – 13.30    Omstilling. Om handlingsrommet ledere har ved endringer av arbeidsoppgaver og  arbeidsforhold i kraft av styringsretten.
v/ Gaute Krokan, advokat

13.30 – 13.45    Pause

13.45 – 14.45    Sykefravær. Om lederes oppfølgings- og tilretteleggingsplikt.
v/ Gaute Krokan, advokat

14.45 – 15.00    Pause

15.00 – 15.30    Åpen post v/ advokat. Deltakere sender inn spørsmål / problemstillinger på forhånd.

15.30 – 16.00    Pause m/ kake

16.00 – 17.00    Lederutvikling i folkebiblioteksektoren. Presentasjon av masteroppgave + workshop.
v/ Marit Andersen Somby

19.00                 Middag

Program 26. september

Utsjekk

09.30 – 09.50    BFs tilbud til ledere
v/ Rådgiver eller forbundsleder

09.50 – 10.00    Pause

10.00 – 11.30    Endringsledelse – om å skape oppslutning og håndtere motstand.
v/ Agnethe Ellingsen

11.30 – 12.30    Lunsj

12.30 – 13.30    God ledelse – hvordan får vi det til? Interaktivt foredrag, del 1
v/ Petter Bakken

13.30 – 13.45    Pause

13.45 – 15.00    God ledelse – hvordan får vi det til? Interaktivt foredrag, del 2
v/ Petter Bakken

15.00 – 15.30    Oppsummering og avskjed.
v/ Margunn Haugland, forbundsleder