Å rette blikket utover

Et europeisk forskningssamarbeid om folkebibliotek og stedsutvikling er i emning. Network on Libraries in Urban Space (NLUS) er navnet på et nettverk Sunniva Evjen er med i, for å bygge systematisk kunnskap omkring folkebibliotekvirksomhet i større skala.

sunniva evjen

Sunniva Evjen er førsteamanuensis ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag (ABI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

En av de mest tradisjonelle øvelsene i noe medium er å ved årsskifte ha en oppsummering av året som gikk når et nytt år nærmer seg – eller har meldt sin ankomst. Det skal ikke jeg gjøre. I stedet vil jeg rette blikket litt utover, litt framover, og fortelle litt om noe som er på trappene – et europeisk forskningssamarbeid med temaet folkebibliotek.

I Norden har vi en viss tradisjon for folkebibliotekforskning, innenfor et bredt spekter av tema. Det henger formodentlig sammen med en sterk folkebibliotektradisjon, fokus på utdanning av bibliotekarer, fokus på kunnskapsbasert praksis og etter hvert en oppbygging av forskningsmiljø rundt utdanningsinstitusjonene. Vi kjenner mye av arbeidet til våre kollegaer i Sverige, Danmark og Finland. Men med unntak av England – som gjerne vil unntas når vi snakker om Europa – vet vi derimot ikke så mye om hva som skjer i Europa for øvrig.

Dette skal forhåpentligvis nå endres. Som en innledning til det nye året vil jeg gjerne skrive noen ord om et begynnende europeisk forskningssamarbeid – om folkebibliotek og stedsutvikling. Network on Libraries in Urban Space – NLUS – er navnet på arbeidsgruppa og nettverket som er i ferd med å stables på beina. Medlemmene består av forskere med bakgrunn i bibliotek- og informasjonsvitenskap, sosiologi, arkitektur og økonomi – men har her samlet seg omkring en felles interesse: folkebiblioteket, hvordan det brukes og hvordan det påvirker og lar seg påvirke av omgivelsene.

Det nye biblioteket i Birmingham åpnet i 2013. Byens myndigheter betrakter biblioteket som et flaggskip i videreutvikling av byen, og det regnes som det største folkebiblioteket i Storbritannia. Nå vil en gruppe forskere se nærmere på sammenhengen mellom folkebibliotek og stedsutvikling. (Foto: Birmingham News Room)

Det nye biblioteket i Birmingham åpnet i 2013. Byens myndigheter betrakter biblioteket som et flaggskip i videreutvikling av byen, og det regnes som det største folkebiblioteket i Storbritannia. Nå vil en gruppe forskere se nærmere på sammenhengen mellom folkebibliotek og stedsutvikling. (Foto: Birmingham News Room)

Folkebibliotek og stedsutvikling

Det som begynte med en tilfeldig samtale på en konferanse om kulturpolitikk i Tyskland, har gradvis vokst fram over det siste året.

I november samlet vi oss i Sveits, kollegaer fra Norge, Danmark, Belgia, Nederland, Tyskland og Sveits. Vi har ulik bakgrunn, representerer ulike fagfelt, men vi deler noen interesser, først og fremst folkebibliotek og stedsutvikling. Målet var å jobbe fram fokusområder og foreløpige forskningsspørsmål som verktøy for å kanalisere videre innsats. Hvordan påvirker bibliotekarkitektur omgivelsene? Hvordan kan bibliotek være med på å skape identitet i lokalmiljøet? Hvilken effekt kan vi se av å åpne eller legge ned en bibliotekenhet?

Systematisk kunnskap

Slike spørsmål – og mange andre – ønsker vi å jobbe videre med. Det vil ta tid, og kreve både flere samarbeidspartnere, friske forskningsmidler og mye arbeid – men det er viktig at vi kan bygge systematisk kunnskap omkring folkebibliotekvirksomhet i større skala. Og da trengs det samarbeid.

De fleste som har vært i komiteer eller arbeidsgrupper som skal konkretisere ideer sammen med et visst antall andre vet at det kan by på utfordringer. Samtidig er ”sammenlagteffekten” av å ha mange individer fra ulike fagområder på plass for å diskutere et tema svært verdifull – og ikke minst er det lærerikt å få andres blikk på eget fag.

Dette samarbeidet skal og bør naturligvis også inkludere bibliotekfeltet i det enkelte land – noe annet vil være ufruktbart. Målet er naturligvis å styrke folkebiblioteksektoren med solide data, med systematisk forskning. Det handler ikke bare om å kartlegge en virksomhet, men om å ha et kunnskapsbasert utgangspunkt for utvikling – og påvirkning.

Les mer:

http://nlus.eu/