Blir det stillingskutt ved Odda bibliotek?

Rådmannen i Odda har i budsjettet for 2018 foreslått å kutte ett årsverk på Odda bibliotek. – Dersom det skjer vil vi stå igjen med 2,5 årsverk. Dette vil få konsekvenser for både åpningstid og tjenestetilbudet til publikum, og det vil særlig ramme barn og unge hardt, sier BF-tillitsvalgte Tone Beathe Solberg.

Elsevier-konflikten hardner til i Tyskland

Ved rundt 200 tyske universitetsbibliotek vil abonnement på tidsskrifter utgitt av giganten Elsevier stoppe om noen uker. Årsaken er at forhandlinger for å avslutte tvisten rundt en langsiktig kontrakt har mislyktes, melder tidsskriftet Nature.

Følg Unio-konferansen på nett

Med hovedtittel «Folket og eliten» tar årets Unio-konferanse opp temaer som språk, makt og kommunikasjon, og spør om fagbevegelsen er representant for folket, eller om vi forbindes med eliten. Du kan følge Unio-konferansen streamet direkte på nett.

Unio-politikk for realisering av FNs bærekraftsmål

– FNs bærekraftsmål er i høyeste grad fagforeningspolitikk. De målene som er satt vil bety en annen fordeling, sa Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet og styremedlem i Unio, da han presenterte Unios politikk for realisering av FNs bærekraftsmål under Unios representantskapsmøte i dag.

Karen Birgitte Borud får Pådriverprisen!

Pådriverprisen 2018 går til Karen Birgitte Borud, barne- og ungdomsbibliotekar på Verdal bibliotek. Prisen tildeles "innovative ildsjeler som leder bibliotekfeltet videre".

EFTA-domstolen slår fast: Pålagt reisetid er arbeidstid

Hva defineres som arbeidstid når arbeidstaker må møte opp utenfor sitt vanlige arbeidssted? EFTA-domstolen har nå klargjort at slik reisetid er å regne som arbeidstid.

Heretter klekkes danske bibliotekarer ut fra «Institut for Informationsstudier»

Det Informationsvidenskabelige Akademi skifter navn til "Institut for Informationsstudier" fra 1. desember. - Navnet skal signalisere, at vi er et bredere studium enn informasjonsvitenskap og fjerne forvirringen ved at vi ikke heter institutt som andre fag på Københavns Universitet, sier instituttleder Jens-Erik Mai om navneskiftet.

Glemte å spørre folkebiblioteket om samarbeid

Ny storskole i Søgne planlegges for 570 elever, men uten eget skolebibliotek. De "skal benytte folkebiblioteket" heter det friskt i planen. Problemet er bare at folkebiblioteket ikke er spurt.

Lederskiftet er gjennomført i BF

Jannicke Røgler ble fredag 24. november valgt til ny leder i Bibliotekarforbundet. Landsmøtet valgte henne ved akklamasjon på landsmøtets siste dag. Samtidig takket Margunn Haugland av som forbundsleder etter tre år.

Landsmøtet har talt: Medlemskriteriene må utredes, med avgjørelse i 2020

Det var knytta spenning til BF-landsmøtets behandling av medlemskriteriene i vedtektene. Etter en god diskusjon, ble det fremmet et forslag om å utsette og utrede saken. Det fikk stort flertall. Kriteriene står derfor uendret i tre år til.

Flere nyheter