Arendal bibliotek 2015-04

Er lesersørvis svaret?

Lesersørvis er en metode i bibliotekenes litteraturformidling. Man tar utgangspunkt i at ulike bøker har ulike appellfaktorer, bruker disse til å koble bok og leser, og tar fokuset vekk fra bokas tema eller handling.

Bibliothek der Wissenschaften i Görlitz - Foto Ralf Roletschek-CC

Bibliotek og sponsing – nye muligheter for begge parter?

Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften, et ikonisk fagbibliotek med flere hundre år lang historie og 140.000 bind, skaffer inntekter gjennom ulike sponsorordninger. Sigrid Nesland har besøkt biblioteket og sett hvordan bokbytte, bruk av boksalen som filmkulisse, bokfadder-ordninger og direkte pengegaver bidrar til økonomien. Folkebiblioteket drar også inn sponsorinntekter.

Unio-gruppe besøker varslingshus i Nederland februar 2017

Eget varslingshus – en idé for Norge?

I Nederland har varslerne fått et eget fysisk hus. Hit kan de ringe, sende epost eller møte opp personlig for å få råd, veiledning, faglig hjelp og ikke minst hjelp til å etterforske egne sak. Dette kan være et godt tiltak også for Norge, sier Henrik Dahle. Han er fagsjef i Unio, og medlem av regjeringens Varslingsutvalg.

Man in virtual reality glasses is stepping carefully between flying letters composing word combination "virtual reality" in room with white walls and floor

Et løft for spill som kultur?

Etter ett års arbeid med opplysning og utvikling, ble nylig storbybibliotekenes NB-sponsede prosjekt "Et løft for spill i bibliotek" konkludert. Trenger den tradisjonelle bibliotekar hjelp til å omfavne spill? Er lekenheten bak spill en kognitiv utfordring for yrkesgruppen?

Petter Aaslestad - Foto Terje Heiestad

Rapport skisserer alternativer: Mer lokal lønn i staten?

Lønnspolitikken i staten står foran viktige veivalg. Bør mer av lønnsdannelsen skje lokalt? Eller skal kanskje all lønnsdannelsen skje lokalt?

Flere nyheter