Kildekritikk på sosiale medier

På internett finnes vandrehistorier, rykter og annen desinformasjon. Den svenske frilansjournalisten Jack Werner snakket en februarkveld på Bergen offentlige bibliotek om nødvendigheten av å bli bedre på kildekritikk, også på sosiale medier.

Nå kan skolebibliotekarer i Florida bære våpen på jobb

American Library Association (ALA) og American Association of School Librarians (AASL) prøvde å hindre det. Men fredag 9. mars signerte guvernør Rick Scott loven som tillater bibliotekarer og andre ansatte på skolen, men ikke lærerne, å bære skytevåpen i de offentlige skolene i Florida.

Informasjon fra BF Forsikring

Bibliotekarforbundets medlemmer har tilgang på mange gode forsikringsordninger gjennom BF Forsikring. Har du spørsmål om dine forsikringer? Her er noen svar.

Wikidata-praksis med rom for refleksjon

Hun er førsteårsstudent i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved OsloMet. Hun liker å kode og redigere. Hun bidrar gjerne i det frivillige miljøet som arbeider for fri informasjon og kunnskapsdeling. Kort sagt: Her er Anettes beretning om sin praksisperiode i Wikimedia Norge.

Hvordan legitimere skolebibliotek?

Tjenester som er pålagt ved lov blir naturlig høyere prioritert enn andre oppgaver. Har du ansvaret for en tjeneste som ikke er lovhjemlet, risikerer du kutt hver gang budsjettet skal vedtas.

Med lesing som valgfag på Gulskogen skole

Ved Gulskogen skole i Drammen kan elever på 8. trinn ta lesing som valgfag. Det er det ikke mange andre skoler i Norge som tilbyr. Elevene leser, diskuterer og anmelder ungdomsbøker. Vi har bedt elevene Martin, Benjamin, Olav og Trym fortelle om det originale valget.

På sporet av skolebiblioteksuksess: Marit leser høyt

I 2016 ble hun tildelt Bibliotekprisen for Buskerud. Og for noen måneder siden var Gulskogen skolebibliotek en av tre nominerte til Årets bibliotek. Marit Gautneb gjør åpenbart mye riktig.

Mellom barken og veden – Kombinasjonsbibliotek på Oslo Øst

Hun skulle gjerne hatt mer tid. Til bokprat i klassene. Til å kunne tilby opplegg med kildekritikk og litteraturinnhenting. Til å dekke den bredden et kombinasjonsbibliotek bør være. Vi har vært på Rommen skole og møtt den erfarne skolebibliotekaren Ann-Iren Bårdsnes.

Hva tenker rektorer om skolebibliotek?

De jobber med skoleledelse og må tenke strategisk. De bruke ressursene for å fremme læringsutbytte og trivsel. Noen velger å satse på skolebibliotek. Kathrin Kvilstad har spurt tre rektorer om hva de mener gjør bibliotek viktig.

Fra utdanning til eget firma

Anders Grønning er fersk utdannet bibliotekar med blikk for spill, og en av innlederne på BFs arrangement "Nye stemmer" under bibliotekmøtet i Sandefjord. Han har merket seg en undersøkelse som viser at kompetanse og tid er bibliotekenes største hindre når de vil satse på spill, og spillprosjekt har kommet og gått. Anders startet eget firma for å bidra til at "ressursbruken som finnes, blir mer treffsikker". Her er historien om Bibliogames.

Flere nyheter