Opprør og konsolidering – veien til et levedyktig BF

BF 25 ÅR: Er Bibliotekarforbundet et nødvendig resultat av utviklingstrekk eller av noen personers handlinger? Eller begge deler? Vi har sett nærmere på BFs unnfangelse, svangerskap, fødsel og krabbestadium, med god hjelp fra den sentrale initiativtageren Frode Bakken og den første forbundslederen Randi Rønningen.

Hva skjer med lokale forhandlinger i KS?

Bibliotekarforbundets sekretariat får noen spørsmål om lokale forhandlinger for ansatte i kommuner og fylkeskommuner, det som kalles KS-området. Her avklarer vi det viktigste.

Tariff 2018: Enighet i statsoppgjøret

- Vi har fått gjennomslag for viktige krav og et resultat som sikrer økt kjøpekraft for våre medlemmer, sier forhandlingsleder i Unio stat, Petter Aaslestad torsdag 24. mai ved 17-tida. Det ble en krevende mekling som trengte å gå 16 timer over fristen før partene kunne signere avtalen og møte pressen.

Meklingen pågår – statsansatte skal møte på jobb som vanlig

Torsdag 24. mai kl 7.00 mekles det fremdeles i tariffoppgjøret for de statsansatte. Til dere som er tatt ut i en eventuell streik: Møt opp på jobb som normalt inntil ny beskjed blir gitt.

Tariff 2018: I natt er det meklingsfrist i staten

I kveld onsdag 23. mai kl 24.00 er meklingsfristen for tariffoppgjøret for de ansatte i staten. Det kan mekles på overtid etter dette, men på et tidspunkt må det bli ett av to: Enighet eller streik. Her er litt informasjon til våre medlemmer om denne situasjonen.

Møte_KD_23_mai_2018

Aksjon skolebibliotek i møte med Kunnskapsdepartementet

Det politiske arbeidet med styrking av skolebibliotekene fortsetter. Onsdag 23. mai hadde Aksjon skolebibliotek møte med Kunnskapsdepartementet om kommende statsbudsjett, de nye lesestimuleringsmidlene, utvidelse av innkjøpsordningen og den problematiske statistikken.

Pensjonsavtalen i boks: Ja fra samtlige Unio-forbund

Alle de 13 forbundene i Unio har sagt ja til forslag til avtale om ny offentlig pensjon. Det samme har medlemmene i LO og YS.

Trygdedrøftingene har startet

Organisasjonene overleverte krav i trygdeoppgjøret som startet i dag 22. mai. Unio stilte i år, som i fjor, felles krav med LO og FFO.

Tøffe damer som sparket BF i gang

BF 25 ÅR: – Frustrasjonen hadde bygd seg opp over lang tid. Situasjonen var overmoden. Fordelen var at det på den tiden var en bevegelse blant bibliotekarene for å komme ut av bakevja, en vilje til å lage noe nytt. Tiden var inne for å starte Bibliotekarforbundet.

– En Unio-streik i staten vil ramme hele landet

Dersom meklingen i staten ikke fører fram innen fristen 23. mai kl. 24.00, vil Unio ta ut vel 1100 statsansatte i streik fra torsdag morgen. Dette gjelder blant annet ansatte på universitet- og høgskoler, ulike yrkesgrupper i politiet, skatterevisorer og NAV-ansatte.

Flere nyheter