Dypdykk i beretninga

BF-landsmøtet i november skal blant annet behandle forbundsstyrets beretning. Der fortelles historia om våre tre siste år, om hva BF har ment og gjort. Kan det være delte meninger om noe sånt?

Både Oslo BF og Hordaland BF foreslår endring i medlemskriteriene

Endringene i hvordan kompetansen til ansatte i bibliotek er satt sammen, har nå slått inn i BF. Til landsmøtet neste måned er det kommet forslag fra både Oslo BF og Hordaland BF om endring i medlemskriteriene. "Vi ønsker et forbund som er åpent for medlemmer som har bibliotekfaglig utdanning og/eller arbeider med bibliotekrelaterte oppgaver", skriver Oslo BF.

– Lite å hente i årets statsbudsjett

- Det er et skuffende statsbudsjett for bibliotekvirksomheten i Norge. Når vi ser måten den svenske regjeringen satser, både på nasjonal bibliotekstrategi og med 250 øremerkede millioner årlig til utvikling av folkebibliotekene, er det norske kulturbudsjettet svært tamt, sier BF-leder Margunn Haugland etter at statsbudsjettet ble lagt fram 12. oktober.

Du kan påvirke BF-landsmøtet!

Vil du endre målprogrammet, vedtektene eller valgkomiteens forslag? Det kan du gjøre på landsmøtet. Vil du fremme en ny sak, eller en uttalelse, har du frist til torsdag 12. oktober.

Anders Ericson anmelder «Den femte statsmakten»

Å foreslå biblioteket som «Den femte statsmakten» er himmelstrebende ambisiøst. Men biblioteket som beskrives lever dessverre ikke opp til dette idealet, skriver Anders Ericson i denne anmeldelsen av den svenske omverdensanalysen. Den danner bakteppet for en nasjonal bibliotekstrategi som kommer neste år.

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 2017

Her er den formelle innkallinga til landsmøtet i Bibliotekarforbundet 23.-24. november 2017, med dagsorden og sakspapir.

BF står skulder ved skulder med helsefagbibliotek i Gaza

I åtte år har BF bidratt faglig for å gjøre Gaza Health Sciences Library vellykket. Nå har tida kommet for også å bidra økonomisk til vårt bibliotekfaglige solidaritetsprosjekt.

Info til BF-medlemmer med forsikringer i Gjensidige

BF har lansert nye forsikringsordninger og nytt forsikringskontor. De får en del spørsmål om overgangen, hva man må gjøre selv og hva som skjer automatisk. Her er noen svar.

Unio-leder Ragnhild Lied: – Bibliotek er tre i ett

- Jeg har fundert på hvorvidt biblioteket et en kulturinstitusjon, en kunnskapsinstitusjon eller en utdanningsinstitusjon. Svaret er at det er alle tre.

Jannicke Røgler stiller som ny BF-leder

Valgkomiteen i Bibliotekarforbundet gjorde i dag sin innstilling kjent. Og det er den profilerte rådgiveren ved Buskerud fylkesbibliotek, Jannicke Røgler, som foreslås som ny forbundsleder. I dag har hun vervet som leder av Buskerud BF og sitter i Bibliotekarforbundets landsstyre.

Flere nyheter