BF-landsmøtet er like rundt hjørnet

Torsdag og fredag denne uka er det landsmøte i Bibliotekarforbundet. Hvor kommer de gode diskusjonene og de spennende avstemningene? Blir det på kontingent, på kompetanse, på målprogrammets tre fokusområder, eller på medlemskriterier? I hvert fall det siste. Her er landsmøteheftet, med alt du trenger å vite.

Hege presenterer vårens BF-kurs!

- Vi legger stor vekt på kurs og opplæring i BF, sier Hege Bergravf Johnsen. Hun er kursansvarlig i BFs sekretariat og har nå vårens program klart. - Tillitsvalgte og medlemmer skal føle seg trygge og kompetente i rollene de har, enten det er som lokal tillitsvalgt eller i organisasjonsverv i BF, understreker hun.

Masteroppgave om lederutvikling i folkebiblioteksektoren

En leders arbeidshverdag er "hektisk, nådeløs, variert og fragmentert", hevder Gary Yukl. Marit Somby bruker ham som hovedteoretiker i sin masteroppgave i "Bibliotek - styring og ledelse" ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Hun tar utgangspunkt i tre hovedkategorier lederatferd: Oppgaveorientert, relasjonsorientert og endringsorientert. Langtidsplanlegging er vanskelig å få tid til i en hektisk arbeidshverdag, hevder Somby.

Utstillingsprosjekt på Tromsø bibliotek

Bibliotekstudentene i Tromsø vil ikke bare "tørrsvømme". Nå har de for første gang laget egne utstillinger på Tromsø bibliotek. I flere uker planla, samlet og bestilte de inn relevant materiale, tegnet, klippet og fikk utløp for sin kreativitet. Hele biblioteket ble fylt med utstillinger for barn, ungdom og voksne. Dette skjer innen det nye studieemnet ”Bibliotek og formidling”, som gir 10 studiepoeng.

Glenn stiller til valg på BFs landsmøte

Han begynte bibliotekstudiet med litteraturutdanning i bagasjen og folkebibliotek i blikket. Men praksis på UH-bibliotek ga mersmak. Han leder spesialgruppa NBF Fjernlån og Referanse. Og snart kan Bibliotekarforbundets landsmøte velge ham inn i BFs ledelse. Møt bibliotekar og småbarnsfar Glenn Karlsen Svaan Bjerkenes.

Ny fleksitidsavtale for statsansatte

Unio, YS Stat, Akademikerne og LO Stat har blitt enig med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om ny fleksitidsavtale. Den nye avtalen trer i kraft 1. januar neste år.

3D-print på vei inn i bibliotekene

Bibliotekfolk som bruker Mikromarc fikk førstehånds kjennskap til 3D-modellering og 3D-printing da den årlige konferansen "Treffpunkt Mikromarc" startet i går. Nils Grønningsæter fra 3Dviz lot deltakerne prøve seg.

Lån en bibliotekar med hjem!

I fjor skrev spesialbibliotekarene Kjell Erik Johnsen og Grete Gluppe om "Lån en bibliotekar"-tjenesten de har ved Høgskolen i Østfold og hva de fant da de undersøkte bestillingene på dette tilbudet. Nå har de tatt tjenesten et skritt videre. Her forteller Kjell Erik om erfaringene med å tilby studenter og ansatte "hjemlån" av bibliotekarer.

Hvordan skolebibliotek kom inn i fylkeskommunens strategiplan

2016: Rykter om at bibliotekarstillinger på videregående skoler var i fare i Rogaland. 2017: Faren over. Ingen BF-medlemmer har blitt overtallige. Hva skedde i det mellomliggende året? Les og lær av Kathrin Luneborg Kvilstad. For her er gode eksempler på hvordan komme i inngrep med planarbeid.

BF i høring om statsbudsjettet

Regjeringens forslag til statsbudsjett er til behandling i Stortinget, som inviterer til høring fra ulike samfunnsaktører. BF skal møte utdannings- og forskningskomitéen i dag og familie- og kulturkomitéen på torsdag.

Flere nyheter