Jakob Vedelsby - Foto Dan Møller

Fryktens pris

Ord og tegninger kan utløse voldsomt negative reaksjoner, men det må aldri få oss til å miste troen på kunstens forandrende kraft og vitale samfunnsbetydning. Det skriver lederen for Dansk Forfatterforening, Jakob Vedelsby. Han frykter at ikke minst statlig fremkalt selvsensur blant forfattere, illustratører og andre kunstnere vil bre om seg i Danmark etter terrordrapene i Paris og København.
Stuart Hamilton-web - Foto Montesano Casillas

Informasjonstilgang, bibliotek og FNs nye bærekraftsmål

Tusenårsmålene går mot slutten. Etter 2015 skal de etterfølges av FNs bærekraftsmål. Bør bibliotekspørsmål inn i dette? Ja sier IFLA. De har utarbeidet Lyon-erklæringen, som 550 organisasjoner og institusjoner verden over har sluttet seg til. Blant dem er Bibliotekarforbundet.
clause-67401-web

Endringer i arbeidsmiljøloven fra i dag

Stortinget har mot sterk opposisjon vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven, gjeldende fra 1. juli. Mest kjent er nok at det nå er tillatt med midlertidig ansettelse på inntil 12 måneder. BFs forhandlingsleder forklarer hva som er nytt.
Erik Råd Herlofsen - Foto Tora Herud

Aldersgrensen heves til 72 år i privat sektor

I arbeidslivet brukes begrepet "aldersgrense" om plikten til å fratre stilling når vi når en viss alder. I privat sektor heves den fra 70 til 72 år fra 1. juli. Dette må ikke forveksles med "pensjonsalder", som er den alder hvor man har rett til å ta ut alderspensjon.
Mette Rysjedal-2015-web

Ta utdanning i bibliotekledelse!

I begynnelsen av juni presenterte de første masterkandidatene i faget bibliotek, styring og ledelse sine oppgaver. Går du med mastertanker? Det er fremdeles ledige plasser til studiestart i september.

Flere nyheter