Tariff 2018: Hva betyr statsoppgjøret for deg?

Hva innebærer dette oppgjøret for deg som statsansatt? Vi går gjennom resultatet punkt for punkt. Og vi gir eksempler på hva tre bibliotekarer i staten får i lønnsøkning.

Skolebiblioteket – en arena for digital innovasjon?

Da jeg skulle velge tema for masteroppgaven min i bibliotek- og informasjonsvitenskap, brukte jeg mye tid til å tenke på hva jeg skulle skrive om. Fordi jeg selv jobber i skolebibliotek og med digitale læremidler, ble dette et naturlig tema å ta utgangspunkt i.

Bilder fra 25 år med BF

I dag er det nøyaktig 25 år siden Bibliotekarforbundet ble stiftet. Med sterke viljer og økende kompetanse har vi gått fra å være en ideell til å bli en profesjonell organisasjon. Mye kunne fortelles fra denne reisen. Vi har valgt å la et bilde fra hvert av de 25 årene gi små gløtt inn i hendelser som forteller noe om BFs utvikling.

– Felles språk i bibliotekene

Jannicke Røgler ble valgt som BFs femte forbundsleder i november. Etter det har det gått i ett med kurs, fylkeslagsårsmøter, politisk arbeid, kontorrutiner, styremøter og ikke minst hektiske tarifforhandlinger. Etter et halvår i lederstolen for et forbund som fyller 25 år, ba vi Jannicke gi sitt syn på noen aktuelle saker for en BF-leder.

Seier i «reisetidssaken»

Etter fire år, tre rettsrunder og en høring i EFTA-domstolen har man fått en endelig avklaring på reisetidsspørsmålet. Selv om saken gjaldt ansatte i politiet, får den virkning for alle ansatte i staten og kommunal sektor.

Bokbåten redda ett år til i Møre og Romsdal

Mandag 4. juni besluttet fylkesutvalet i Møre og Romsdal å la vedtaket fra kultur- og folkehelseutvalet bli stående. Dermed ble anken forkastet og bokbåten er sikra ett år til i fylket.

BF – 25 år ung

BF 25 ÅR: - En vårsommerdag i 1993 ble Bibliotekarforbundet stiftet. Bak etableringen lå et sterkt ønske om å ha en fagforening som arbeider for bibliotekarenes interesser, uansett hvor medlemmene jobber. Selv om BFs fødselsdag er 12. juni, vil våre 25 første år bli markert til høsten på BFs tillitsvalgtkonferanse i Bergen, sier BF-leder Jannicke Røgler en uke før 25-årsdagen.

Tariff 2018: Enighet i Spekter

Unio fullførte mandag kveld 4. juni fase 3-forhandlingene med Spekter i sykehusene (områdene 10 og 13). – Det har vært krevende forhandlinger, men vi er fornøyde med at vi nå har oppnådd enighet, sier Unios forhandlingsleder Eli Gunhild By.

– Problemet er ikke eierformen, sier kulturministeren.

Verken BF-leder Jannicke Røgler eller kulturminister Trine Skei Grande lot seg friste til andre eierformer i norske folkebibliotek, da de møtte bibliotekentreprenør Margareta Swanelid under bibliotekdebatten på Lillehammer torsdag.

Kritikk av saksframlegg om Epos-nedlegging i Møre og Romsdal

Mandag 4. juni skal fylkesutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune ta stilling til om bokbåten Epos fortsatt skal gå i fylket. Notat fra verneombud er ett av saksdokumentene. Innholdet blir nå sterkt kritisert fra flere hold.

Flere nyheter